4 แจ่ง 5 ประตู สู่เวียงเจียงใหม่

Share on Facebook61Share on Google+0Tweet about this on Twitter

หากใครกำลังเดินทางมาในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วขับรถวนรอบเมือง จะสังเกตเห็นซากอิฐและกำแพงเก่าๆ รอบตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในปี พ.ศ. 2478

วันนี้จะพาไปขับรถเล่นรอบคูเมืองชม 4 แจ่ง (แปลว่า มุม) และ 5 ประตูเมืองเชียงใหม่กัน

 

map

 

ประตูเมือง

ประตูเมืองในปัจจุบัน จะเป็นประตูเมืองของกำแพงชั้นใน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประตู ได้แก่

1.ประตูช้างเผือก

 

gate_1

เดิมมีชื่อว่า ประตูหัวเวียง เป็นประตูชั้นในด้านทิศเหนือ สมัยก่อนเป็นประตูเอกของเมือง ในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก กษัตริย์จะเสด็จเข้าเมืองยังประตูนี้ ประตูนี้เปลี่ยนชื่อในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 1 เนื่องจากได้โปรดให้สร้างอนุสาวรีย์รูปช้างเผือกขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์, วัดหัวข่วง, วัดโลกโมฬี, หอประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา, วัดอินทขิล

 

2. ประตูท่าแพ

 

gate_2

เดิมมีชื่อว่า ประตูเชียงเรือก เป็นประตูชั้นในด้านทิศตะวันออก ที่มาของชื่อเนื่องจากประตูด้านนี้เป็นประตูที่จะไปยังท่าน้ำของแม่น้ำปิง ซึ่งมีแพจำนวนมากอยู่ ปัจจุบันถือเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยว และเป็นลานที่ใช้จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ , ถนนคนเดิน(ทุกวันอาทิตย์), กาดวโรรส, สะพานนวรัฐ

 

3.ประตูเชียงใหม่

 

gate_3

เดิมมีชื่อว่า ประตูท้ายเวียง เป็นประตูชั้นในด้านทิศใต้ ถือเป็นประตูธุรกิจ เพราะตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ตลาด ร้านค้า เป็นจุดจอดรถโดยสารเชื่อมไปอำเภอต่างๆทางใต้ของเมืองเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดประตูเชียงใหม่, วัดเจดีย์หลวง, วัดเจ็ดลิน, วัดช่างแต้ม, ถนนคนเดินวัวลาย(ทุกวันเสาร์)

 

4. ประตูแสนปุง หรือ ประตูสวนปรุง

 

gate_4

เป็นประตูที่เจาะกำแพงชั้นในด้านใต้สร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัย พญาสามฝั่งแกน เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ได้สร้างเจดีย์ราชกุฏคารขึ้น เพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ที่ตำหนักนอกกำแพงเมืองจะได้ทรงสะดวกในการเสด็จมาสักการะพระเจดีย์ และตั้งชื่อว่า ประตูสวนแร  ต่อมาบริเวณนั้นเป็นที่ใช้ประหารนักโทษ ใช้หอกหลาวทิ่มแทงปุง (พุง) ชาวบ้านจึงเรียกว่าประตูสวนปุง หรือ ประตูแสนปุง

นับแต่อดีต หากมีการเสียชีวิตภายในเขตกำแพงเมือง จะต้องนำศพออกจากตัวเมืองผ่านทางประตูนี้เท่านั้น ซึ่งก็ยังยึดถือประเพณีนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ สวนบวกหาด, เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

 

5.ประตูสวนดอก

 

gate_5

เป็นประตูชั้นในด้านทิศตะวันตก ที่มาของชื่อเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานของพญามังรายมหาราช

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ วัดพระสิงห์, วัดสวนดอก, วัดปันเสา, นิมมานเหมินท์

 

แจ่งเมือง

กำแพงเมืองเชียงใหม่มีแจ่ง (มุม) 4 แจ่ง ซึ่งถือเป็นป้อมปราการของเมืองในอดีต แต่ละมุมจะออกไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ

1. แจ่งศรีภูมิ

 

corner_1

เดิมชื่อ แจ่งสะหลีภูมิ เป็นแจ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มาของชื่อหมายถึง ศรีแห่งเมือง ถือเป็นจุดแรกเริ่มของการสร้างเมืองเชียงใหม่

เชื่อมต่อถนนอัษฏาธร ออกไปยังตลาดคำเที่ยง และถนนวิชยานนท์ ออกไปยังตลาดเมืองใหม่, เจดีย์ขาว

2.แจ่งก๊ะต้ำ หรือ แจ่งขะต๊ำ

 

corner_2

เป็นแจ่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาของชื่อหมายถึง กับดัก เป็นเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เพราะมุมด้านนี้อยู่ต่ำสุดมีปลาชุกชุม จึงมีผู้คนมาดักปลาโดยใช้ ขะต๊ำ

เชื่อมต่อถนนศรีดอนชัย ออกไปยังไนท์บาร์ซ่า, ขัว(สะพาน)เหล็ก, ถนนช้างคลาน

3.แจ่งกู่เฮือง

 

corner_3

เป็นแจ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่มาของชื่อเนื่องจากเป็นที่เก็บอัฐิของ อ้ายเฮือง ที่ได้เป็นผู้คุมของพญาคำฟู ซึ่งได้ถูกนำมาคุมขังที่นี่ภายหลังถูกจับกุม เนื่องจากก่อนหน้าได้ชิงราชสมบัติจากพญาแสนภู ซึ่งพญาไชยสงคราม พระบรมเชษฐาของพญาแสนภูปกครองเชียงรายอยู่รับสั่งให้มาปราบ

เชื่อมต่อถนนมหิดล ออกไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่, เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

4.แจ่งหัวลิน

 

corner_4

เป็นแจ่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มาของชื่อเนื่องจากเป็นจุดรับน้ำจากห้วยแก้ว(ดอยสุเทพ) ผ่านราง(ลิน) ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของระบบน้ำประปาแบบโบราณ

เชื่อมต่อถนนสุเทพ ออกไปยังดอยสุเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่

 

คูเมือง

สมัยก่อนคูเมืองใช้ป้องกันข้าศึกที่มารุกราน และยังเป็นแหล่งประมงและแหล่งน้ำสำหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งน้ำในคูเมืองเป็นน้ำที่รับมาจากดอยสุเทพ

 

river

ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีกำแพงเมืองแล้ว จึงเรียกแนวกำแพงเมืองเชียงใหม่นี้ว่า “คูเมือง”  เป็นคูน้ำความกว้างราว 10 เมตร (เคยกว้างสูงสุด 25 เมตร) ลึกสุด 4 เมตร ตลอดคูเมืองจะมีน้ำพุ และจุดกลับรถกั้นเป็นระยะๆ ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์นิยมเล่นน้ำสงกรานต์กันรอบคูเมือง

การจราจร รอบคูเมืองจะเป็นแบบวิ่งทางเดียว โดย

  • รอบนอกจะวิ่งตามเข็มนาฬิกา
  • รอบในวิ่งทวนเข็มนาฬิกา

 

ถ้าใครมีโอกาสผ่านไปแถวนั้น อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะคะ

 

ที่มาข้อมูล: th.wikipedia.org

Comments

comments

Share on Facebook61Share on Google+0Tweet about this on Twitter